Thursday, October 30, 2008

salafi malaysia webAqidah Assalafus Soleh Oleh Sheikh Muqbil Ibn Haadee

1. Kita meyakini Allaah dan nama-namanya dan Sifat-sifat, sebagai mereka telah disebut dalam Buku tentang Allaah dan dalam Sunnah Utusan Allaah, tanpa tahreef (pengherotan), ataupun ta'weel (tafsiran kiasan), ataupun tamtheel (membuat satu keserupaan), ataupun tashbeeh (persamaan), ataupun ta'teel (penafian).

2. Kita mencintaai semua para sahabat Rasulullah . Kita mempercayai bahawa untuk bercakap buruk tentang mereka adalah untuk bercakap buruk tentang Agama, kerana merekalah yang disampaikannya kepada kita. Dan kita suka Keluarga Nabi dengan cinta yang dibenarkan oleh Sharee'ah.

3. Kita mencintai Ahlul Hadeeth dan semua Salaf Ummah daripada Ahlus Sunnah.

4. Kita menolak 'ilmul-kalaam (pengetahuan tentang retorik teologis), dan kita melihat ia sebagai sebab yang paling besar berlakunya perpecahan dalam Ummah.

5. Kita tidak menerima sesuatu daripada buku-buku fiqh (perundangan), ataupun daripada buku-buku tafseer (penjelasan tentang Qur'aan), ataupun daripada cerita-cerita purba, ataupun daripada Seerah (biografi) Nabi, kecuali bahawa yang telah disahkan daripada Allaah atau daripada Rasulnya. Ini tidak bermakna , kita telah menolaknya, ataupun kita tidak memerlukannya. Tetapi kita mendapatkan menfaat serta faedah dari penemuan ulamak kita dan dari pakar fiqh dan selain daripada mereka. Bagaimanapun, kita tidak menerima satu hukum, kecuali dengan bukti yang tulen.

6. Kita tidak tulis dalam buku-buku kita, ataupun kita masukkan dalam pengajaran kita, ataupun memberi khutbah-khutbah dengan apa sahaja kecuali dengan Qur'aan, atau hadeeth sahih . Dan kita menolak apa yang datang dari kebanyakan buku -buku dan para da'i yang menyebarkan cerita-cerita palsu dan hadis-hadis lemah dan juga palsu.

7. Kita tidak mengkafirkan (menyingkirkan daripada Islaam) orang Islam disebabkan oleh mana-mana dosa, kecuali Shirk dengan Allah atau terus meninggalkan salat atau murtad. Kita berlindungan dengan Allaah dari semua itu.

8. Kita percaya bahawa Qur'aan adalah kata-kata Allaah, ia bukan dicipta.

9. Kita berpegang bahawa kita bertanggung jawab untuk memberi kerjasama dengan kumpulan yang mengikut manhaj Al- Quraan dan As-Sunnah dan apa yang Ummah Salaf berada atasnya, dari segi dakwah kepada Allaah yang Maha Besar dan ikhlas dalam penyembahannya .Memberi amaran daripada Shirk,Bidaah dan Maksiat, serta menasihati semua kumpulan bekenaan perkara ini. '' Dengan ini bekerjasamalah diatas kebenaran dan taqwa dan menasihati diantara satu dengan lain, memberi amaran kepada kejahatan dan tidak bekerjasama dengan kezaliman.''

10. Kita menganggap ianya tidak betul untuk memberontak terhadap pemerintah-pemerintah Islam selama mereka maseh Islam, Dan kita merasakan bahawa revolusi/demonstrasi yang dilaungkan tidak membawa sebarang perdamaian malah ia boleb memporak perandakan masyarakat.

11. Kita berpegang bahawa banyaknya parti-parti dan kumpulan-kumpulan masa kini adalah satu sebab perpecahan dalam umat dan juga kelemahan mereka. Oleh itu kita berusha untuk membebaskan minda-minda mereka daripada kongkongan taklid buta dan kegelapan taksub mazhab dan semangat kepartian.

12. Kita menghadkan pemahaman kita terhadap Al-Quraan dan As- Sunnah kepada pemahaman Salaful Ummah daripada ulamak-ulamak hadeeth, tidak bertaklid buta terhadap individu-individu . Tetapi kita mengambil kebenaran daripada di mana sahaja ia datang. Dan kita mengetahui bahawa ada mereka yang mendakwa mereka Salafiyyah, tetapi Salafiyyah adalah bebas dari mereka, kerana mereka membawa kepada masyarakat apa yang Allaah telah larang. Kita meyakini bahawa mendidik generasi muda atas Islaam yang disucikan daripada semua yang kita telah sebut , memberi mereka satu pendidikan Islaam yang betul dari mula - tanpa sebarang pengaruh dari pendidikan Barat yang mushrik.

13. Kita percaya bahawa politik* adalah sebahagian daripada Agama, dan mereka yang cuba mengasingkan Agama daripada politik hanya cuba untuk memusnahkan Agama dan untuk menyebarkan huru-hara.(*Bukan politik gaya Barat mulhid.)

14. Kita percaya bahawa tidak kehormatan dan kemenangan bagi Orang Islam sehinggalah mereka kembali kepada Al-Quran dan As- Sunnah.

15. Kita menolak pembahagikan Agama kepada isu-isu remeh -temeh dan isu-isu penting. Dan kita mengetahui bahawa pembahagian ini adalah satu subhat yang memusnahkan

16. Kita menolak mereka yang meremehkan pengetahuan tentang Sunnah, dan mengatakan bahawa ini bukan masanya untuknya. Juga, kita menolak mereka yang meremehkan pelaksanaan As-Sunnah.

17. Da'wah kami dan 'aqeedah kami adalah lebih kami cinta daripada diri kami sendiri , kekayaan kami dan anak kami. Oleh itu kami tidak bersedia untuk berpisah dengannya untuk emas ataupun perak. Kita berkata ini supaya tiada siapa yang berharap untuk memebelinya dari kami dengan deenaar atau dirham.

18. Kita mencintai ulamak-ulamak as-Sunnah dan berharap untuk mendapat faedah dari mereka dan berasa kesal atas kehilangan kebanyakan mereka.

19. Kita tidak menerima sesuatu fatwa kecuali dari al-Quran dan as-Sunnah dari Rasullullah salallahu alaihi wasallam.
20.

Kebanyakan teks tersebut diatas adalah satu ringkasan dari apa yang didapati di "Tarjumah Abee 'Abdur-Rahmaan Muqbil Ibn Haadee al-Waadi'ee" (m.s. 135-142) oleh Shaykh Muqbil Ibn Haadee.'

Web menarik di http://www.salafimalaysia.com/

No comments: