Saturday, January 31, 2009

Online Lecture by Ust Hussein YeeOnline Lecture by Ust Hussein Yee

Every Sunday (11.15 am-12.30pm Malaysian time), insya-allah.

Untuk mengikuti kuliah secara langsung, sila gunakan PaltalkScene


CARA MEMASANG PALTALK
1. Sila download dan install PaltalkScene dari www.paltalk.com
2. Daftar akaun baru - New user? Get a Nickname
3. Sila LOGIN
4. Klik {Browse Rooms} {Religion and Spirituality} {Islam} {The Man: A Strange Creature with Diverse Qualities}

Images


Damai yang hilang

Tuesday, January 13, 2009

Palestine Awareness Day

http://completemalaysia.blogspot.com/

Saturday, January 10, 2009

Meninggalkan Dosa Adalah Kehidupan HatiOleh: Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair

(Petikan buku ‘Kesaksian Seorang Doktor: Mensucikan Hati Melalui Kisah Nyata’)

“Motivasi Terunggul Seorang Manusia ialah Dengan Mentaati Tuhannya”

Sungguh aneh orang-orang yang menangisi jasad yang telah mati akan tetapi mereka tidak menangisi hati yang mati, padahal matinya hati lebih menyedihkan daripada matinya jasad.Mereka mencari ubat paling mujarab ke manapun dan bilapun untuk penyakit jasad, akan tetapi tidak peduli sama sekali terhadap hati yang sakit, padahal penyakit hati lebih menakutkan. Dengan meninggalkan amar ma’ruf nahi mungkar sebenarnya mereka telah mengabaikan ubat penyakit hati.
Mereka sangat khuatir akan menyebarnya penyakit jasad, melakukan segala usaha pencegahan, sangat berhati-hati menghadapinya, mengeluarkan segala daya upaya dan harta untuk mencegahnya, akan tetapi mereka melalaikan kesiapsiagaan untuk menghadapi penyakit hati kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta’ala.Bahkan mereka mengejek orang-orang yang berusaha mencegah menyebarnya penyakit hati, mereka berusaha untuk merosak semua sarana dan upayanya, mereka menganggap orang-orang ini sebagai kelompok terkebelakang, primitif, dan tidak mengikuti trend.

Sesungguhnya penyakit fizikal hanya memberikan kesan kepada orang itu sahaja, atau jika menular ia tidak akan menular kecuali kepada segelintir orang sahaja. Akan tetapi penyakit hati akan menyebar kepada seluruh umat, menyebabkan akibat yang penghujungnya sangat buruk.
Saudara-saudaraku yang mulia… Ketaatan kepada Allah Ta’ala merupakan satu kesembuhan untuk menjaga kelangsungan hidupnya hati seorang hamba. Ia samalah seperti keharusan tersedianya makanan dan minuman untuk menjaga kelangsungan hidup tubuh seseorang.


Kemaksiatan adalah makanan beracun yang dapat merosak hati. Ia bagaikan makanan busuk yang merosak tubuh bahkan bisa membunuhnya!

Seseorang yang selalu berusaha menjaga kehidupannya dengan memenuhi keperluan badan fizikalnya dengan makan secara teratur, maka jika suatu saat ia memasukkan makanan yang mengandungi racun atau makanan basi ke dalam tubuhnya maka hal itu dapat memberinya sakit bahkan membunuhnya.Sesungguhnya kehidupan hati harus mendapatkan perhatian lebih dari hal di atas. Maka jika kita melakukan satu dosa selayaknya kita segera mensterilkan hati kita dari dosa ini dengan bertaubat dan menyesal.

Hal ini jangan disalahertikan bahawa kita tidak perlu memperhatikan kesihatan fizikal, sehingga ketika fizikal sakit tidak perlu berubat. Sekali lagi tidak. Pesan yang ingin saya sampaikan ialah bahawa sebagaimana kita memberi perhatian terhadap penyembuhan dan pengubatan penyakit fizikal, hendaklah kita turut memperhatikan hati dalam kadar yang sama.

Ini kerana sesungguhnya jika seseorang meninggal dunia kerana penyakit fizikal yang ia hadapi dengan sabar dan selalu berharap kepada Allah Ta’ala, insya Allah balasannya adalah Syurga.

Akan tetapi orang yang meninggal dalam keadaan hatinya sakit yang belum pernah ia ubati dengan taubat, penyesalan dan kemahuan kuat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, mereka itu ialah orang-orang yang hatinya mati sebelum fizikalnya mati. Sesungguhnya nasib merekalah yang harus kita khuatirkan.


Terkujur jasad seorang hamba..mengharap secebis rahmat dari Tuhannya..

“Terkujur jasad seorang hamba.. Mengharap secebis rahmat dari Tuhannya.. Bersediakah kita? Justeru itu, taubat nasuhalah!”

Saya merasa sangat hairan kepada orang-orang yang apabila ia merasakan sedikit rasa sesak di dadanya atau sedikit sakit di jantungnya, ia akan segera merasa kebingungan dan segera mencari ubatnya. Bahkan ia akan terburu-buru mencari doktor paling bagus, bertanya ke sana dan ke mari untuk mencari doktor tersebut. Hal ini memang logik dan boleh diterima akal, hanya saja sikap mereka tidak adil. Jika hati salah seorang dari mereka yang ketakutan dari penyakit fizikal tersebut terluka oleh satu perbuatan maksiat, ternyata sangat sedikit yang segera berubat dengan taubat dan penyesalan.

Apakah mereka tidak ingin menghadap Tuhannya dengan hati yang sihat (bersih) sehingga mereka bisa meraih Syurga? Allah Ta’ala berfirman di dalam Al-Qur’an Al-Karim, Surah As-Syu’ara, ayat 88-89: “(iaitu) di hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.”

Sungguh tidak ada yang selamat pada Hari Kiamat kecuali mereka yang menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih.

Jika kehidupan seseorang yang terbebas dari segala penyakit fizikal menghantarkannya untuk menikmati hidup yang aman dari segala penyakit, maka sesungguhnya kesihatan hati akan menghantarkan seseorang menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan kebahagiaan tak terbatas di Akhirat.

If I were to Pass Away “If I were to Pass Away.. Bersediakah kita untuk mati??”

Ibnu al-Mubarak Rahimahullah berkata;

Aku melihat dosa-dosa mematikan hati

Kadang kebiasaan melakukan dosa mengakibatkan kehinaan

Meninggalkan dosa adalah kehidupan hati

Itu lebih baik untuk dirimu dengan meninggalkannya.

Rasulullah SAW bersabda;

“Bukankah di dalam hati ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Akan tetapi jika ia rosak maka rosaklah seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah qalbu (hati).” [Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim]


Saudaraku… Hendaklah engkau selalu merawat hatimu agar selalu sihat terhindar dari segala dosa, selalu mencintai makanan-makanan bergizi berupa ketaatan, selalu membenci segala macam makanan yang terkontaminasi oleh kemaksiatan. Seandainya hatimu terkena imbas dari penyakit ini maka bersegeralah untuk mengubatinya dengan taubat dan penyesalan.

Allah Ta’ala berada di sebalik setiap kehendak, dan semoga Allah Ta’ala melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amiin.

SUmber: http://www.muhtarsuhaili.com/

Memahami Tuntutan Solat BerjamaahMemahami Tuntutan Solat Berjamaah

Susunan: Amirizal Ishak (06-04-18)nurledge@gmail.com

Ibn Sa'ad menukilkan bahawa Said bin Musyayyab (tabi'in) pernah berkata: Aku tidak pernah mendengar azan di rumahku semenjak 30 tahun. Maksudnya, sebelum azan dilaungkan, Said bin Musyayyab sudah berada di masjid.

Diriwayatkan dari Ibn Abi Syaibah, Huzaifah r.a, bila terlambat solat dimasjid kaumnya, dia mengantungkan kedua sandalnya dan mencari masjid-masjid lain sehingga dia dapat solat berjamaah.

Dua contoh individual ini sebenarnya sedikit gambaran dari gambaran keseluruhannya daripada golongan salaf yang sangat memerhatikan amalan solat berjamaah. Merekalah paling hampir dengan Rasulullah s.a.w dan yang sangat memahami tuntutan amalan ini; kerana Rasullullah s.a.w sendiri adalah orang yang paling mementingkan solat berjamaah dan menjaganya walaupun dalam keadaaan pertempuran yang sengit, serta kesungguhannya untuk keluar menghadiri solat berjamaah walaupun dalam berkeadaan sakit yang berat.

Kembali kepada realiti pada hari ini, tanggapan umum tentang hukum solat berjamaah adalah fardhu kifayah iaitu terlepas atau gugur tuntutan sekiranya telah didirikan solat berjamaah oleh sebahagian yang lain dalam satu-satu kawasan atau qariah; sebagaimana pendapat yang dipegang Imam Nawawi dan sebagian para ulama Syafi'iyyah.

Namun harus diingat, status hukum solat berjemaaah adalah khilaf di antara para ulama. Mazhab Hambali seumpamanya meletakkanya fardhu Ain, juga mazhab Al-Zahiri, malah ada sebahagiannya meletakkannya sebagai syarat sah solat. Sementara Mazhab Maliki dan Hanafi pada umumnya menetapkan sebagai sunnat muakkad.

Yang dikatakan muakkad di sini ialah memperoleh pahala bagi orang yg mengerjakannya sementara berdosa bagi yangg meninggalkannya walaupun solat sendirian itu sah. Di dalam Mazhab Syafi'e sendiri, para ulamaknya tidak sepakat di dalam penetapan hukum samaada, farhdu kifayah, fardhu Ain atau sunat muaakkad. Malah al Imam Syafie sendiri di dalam kitabnya al Umm berkata "Tidaklah aku akan memberi keringanan bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan solat berjamaah dan meninggalkan kehadiran kecuali dengan uzur." Sebahagian ulama hadis dari kalangan mazhab syafie juga berpegang dengan hukum fardhu ain seperti Abi Tasauri, Ibn Khuzaimah, Ibnu al-Mundziri dan Ibnu Hibban seperti yang dinyatakan oleh Ibn Hajar dan Imam Nawawi di dalam kitabnya masing-masing, Fathul Bari, Kitabul Majmu'.

Untuk memberi gambaran betapa besarnya tuntutan solat berjamaah sebagaimana al Imam Syafi'e sendiri yang tidak memberi keringanan bagi orang yang meninggalkan solat berjamaah tanpa uzur, kita akan melihat sebahagian dalil-dalil daripada al-Quran and al-Sunnah yang dijadikan hujjah oleh para ulama dalam menetapkan hukum-hukum yang telah dinyatakan terutama yang mewajibkan solat berjamaah:1.Perintah Allah untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk
"Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" Al-Baqarah:43
Ibnu Jauzi dan Al-Baidhawi menjelaskan di dalam tafsir mereka, maksud "rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" ialah hendaklah solat secara berjamaah. Imam Abu-Bakar al-Kasani al-Hanafi menafsirkannya bahawa Allah memerintahkan untuk solat berjamaah.
2. Perintah untuk melaksanakan solat berjamaah dalam keadaan takut.

"Dan apabila engkau (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka (semasa perang), lalu engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi imam) mereka, maka hendaklah sebahagian dari mereka berdiri(mengerjakan sembahyang) bersama-samamu dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing; kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang (untuk menjaga serbuan musuh) dan hendaklah datang pula sebahagian yang lain (yang kedua) yang belum sembahyang (kerana menjaga
serbuan musuh), maka hendaklah mereka bersembahyang (berjamaah) bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing..." al Nisaa:102

Berkata Ibn Mundzir, ketika Allah memerintahkan solat (berjemaah) dalam keadaan takut(berlangsungnya peperangan), ia menunjukkan bahawa dalam keadaan aman lebih diwajibkan lagi. Berkata Ibn Qayyim, perintah Allah bagi kelompok kedua (yang belum bersolat) untuk menunaikan solat berjemaah, menunjukkan solat berjamaah itu bukan lagi fardhu kifayah malah fardhu ain.
3. Perintah Rasul s.a.w untuk melaksanakan solat berjamaah
Bahawasanya Nabi s.a.w memerintahkan sahabatnya agar mendirikan solat dengan berjamaah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Malik bin Khuwairis r.a: Saya mendatangi Nabi s.a.w di dalam kelompok dari kaumku, dan kami tinggal bersamanya selama 20 malam, dan adalah beliau sangat mengasihi dan suka mendampingi, ketika beliau melihat kerinduan kami pada keluarga-keluarga kami lalu baginda bersabda: Pulanglah
kalian dan bersamalah dengan mereka serta ajarilah mereka dan solatlah kalian apabila telah datang waktu solat, hendaklah salah seorang di antara kalian azan dan hendaklah memimpin kalian orang (imam)yang paling tua dari kalian" Riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulamak berhujjah dengan hadis ini iaitu dengan adanya perintah Rasulullah s.a.w tersebut menunjukkan kewajipan solat berjamaah.4. Nabi s.a.w tidak memberikan keringanan kepada sahabatnya yang buta (Ibn Umi Makhtum r.a).
Imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : "Telah datang seorang lelaki buta kepada Nabi s.a.w seraya mengadu kepadanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada bagiku seseorang yang memimpinku ke masjid. Dia meminta kepada Rasulullah s.a.w untuk memberikan keringanan baginya agar dia dapat solat dirumahnya. Maka Rasulullah memberi keringanan baginya. Ketika dia berpaling, Rasulullah s.a.w memanggilnya dan bersabda: Apakah kamu mendengar seruan Azan? Dia menjawab: Ya. Lalu baginda bersabda
lagi: Maka wajiblah (kamu menghadiri solat tersebut). Di dalam riwayat Abu Daud, lafaz Abdullah bin Umi Makhtum pula berbunyi "Ya Rasullullah sesungguhnya aku adalah seorang yang cacat mata(buta), rumah aku jauh (dari masjid), sebenarnya aku mempunyai pembantu akan tetapi dia tidak mahu menghantarku, apakah ada bagiku keringanan untuk solat di rumahku?" Imam Khutabi berkomentar terdapat dalil bahawa menghadiri solat berjamaah adalah wajib hukumnya. Andaikata hal itu sunat pastilah yang paling utama untuk tidak hadir solat berjamaah adalah orang-orang yang buta dan lemah, dan orang seperti Ibn Umi Makhtum ra."5. Tiada solat (tidak Sah) bagi orang yang tidak menghadiri solat berjamaah tanpa uzur.
Imam Ibn Majah meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a, Nabi s.a.w bersabda: "Barangsiapa mendengar seruan Azan kemudian tidak mendatanginya maka tidak ada solat baginya kecuali uzur". Ali r.a, Abdullah bin Mas'ud r.a, Abdullah bin Abbas r.a, Abu Musa Al-Asya'ari r.a; masing-masing diriwayatkan bahawa mereka berkata "Barangsiapa mendengar seruan azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya
kecuali keuzuran."
6. Orang yang meninggalkan solat berjamaah sebagai tanda-tanda kemunafikan.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: Tidak ada solat yang paling berat bagi orang-orang munafik daripada solat subuh dan Isya. Andaikata mereka mengetahui apa yang ada di dalam keduanya(pahala), pastilah mereka akan datang walaupun dengan merangkak." Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah Ibn Masud

7. Syaitan menguasai satu desa/qariah yang tidak ditegakkan solat berjamaaah di dalamnya

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Darda r.a : Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah tiga perkara di desa dan tidak di suatu lembah yang tidak didirikan di dalamnya solat berjemaah kecuali benar-benar syaitan telah menguasai mereka, maka wajib bagimu untuk menegakkan solat berjamaah. Sesungguhnya serigala itu memakan haiwan ternakan yang jauh dari penggembalanya."

8. Ancaman dan kemurkaan Allah Ta'ala terhadap orang yang meninggalkan solat berjamaah.
Imam Ibn Majah meriwayatkan dari Ibn Abbas dan Ibn Umar bahawa kedua-duanya telah mendengar Nabi s.a.w bersabda atas orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah: "Sungguh hendaklah benar-benar berhenti kaum-kaum yang meninggalkan solat berjamaah atau pasti Allah akan benar-benar mengecopkan hati-hati mereka kemudian pasti mereka akan menjadi golongan yang lupa."

9. Kesungguhan Nabi s.a.w untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri solat berjamaah.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Demi jiwaku yang berada dikekuasaan-Nya, sungguh aku ingin menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar kemudian aku perintah untuk mendirikan solat dan azan baginya, kemudian aku perintah seseorang untuk menjadi imam, kemudian aku mendatangi mereka(orang-orang lelaki) maku aku bakar rumah-rumah mereka beserta orang-orang yang
berada di dalamnya. Demi jiwaku berada dikekuasaan-Nya, andaikata salah seorang dari mereka mengetahui bahawasanya di masjid ada hidangan makanan, pastilah mereka akan menghadiri solat Isya" Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, berkomentar bahawasanya hadis itu merupakan perintah fardu ain, yang wajib dilakukan oleh setiap individu secara berjamaah di masjid; andaikata hal itu sunat hukumnya, maka tidaklah Nabi s.a.w akan memberi ancaman dengan membakar orang yang meninggalkan solat berjamaah atau seandainya itu merupakan fardu kifayah, pastilah cukup untuk didirikan oleh Rasul s.a.w dengan orang-orang yang bersamanya.

10.Akibat buruk bagi orang yang tidak menjawab seruan Azan untuk melaksanakan sujud (Solat berjamaah).
"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud: Maka mereka tidak kuasa. (Dalam keadaan) pandangan mereka tertunduk ke bawah, lagi mereka diluputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." Al-Qalam:42-43
Para mufassirin banyak menerangkan bahawa ayat tersebut ditujukan sebagai ancaman bagi orang yang meninggalkan solat berjamaah sebagaimana yang ditafsirkan Abdullah bin Abbas r.a, Said bin Jubair,Ibrahim Al Nukahai, Ibn Jauzi, Imam Fakhrurazi, dan Imam Ibn Qayyim.

Dapat dirumuskan setelah melihat sendiri dalil-dalil di atas bahawa, mendirikan solat lima waktu secara berjamaaah merupakan suatu ibadah yang sangat ditekankan oleh Allah ta'ala dan Rasul-Nya s.a.w. Para ulamak tidak mensepakati tentang hukumnya. Siapa yang paling hampir kepada kebenaran tentang kedudukan hukum solat berjamaah, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun untuk mengambil langkah yang berjaga-jaga ataupun yang dikatakan langkah untuk keluar dari kekhilafan para ulamak, hendaklah kita berusaha dengan sedaya-upaya untuk tidak meninggalkan solat secara berjamaah melainkan ada keuzuran yang syari'e sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam al Syafi'e dalam kata-katanya yang tersebut. Wallahu'alam.

Rujukan Utama: Keutamaan Solat Berjamaah, Dr. Fadhal Ilahi

Thursday, January 8, 2009

INFO KULIAH MINGGUAN


Kuliah Tafsir Al-Quran by Dr Abdullah Yassin
Setiap Isnin
Dewan, Kelab Golf Perkhidmatan Awam (KGPA), near section 16 PJ (UIA PJ and UM)
9.30am-10.30am - Tafsir AL-Quran
10.45am-12pm - Bimbingan memahami AL-Quran dan Hadith
Contact Person: Dr Abdullah Yassin 012-3224050


Kuliah Aqidah : Syarah Buku Penghantar Aqidah Lengkap (terbitan Pustaka Imam Syafiee)
Setiap Isnin
By Ustaz Hussein Yee
After isya' - 10.15 pm
Al-Khadeem Centre http://www.al-khaadem.com.my/
(in front of flat), Lot 1034, Jalan Cempaka, Sg Kayu Ara (near Mujahideen Mosque and uptown Damansara Utama) 10-15 minutes from UM and UIA PJ
Tel: Al-Khaadem Centre 03-77264146

Kuliah Tafsir Al-Quran by Ust Sofwan Badrie
Setiap Isnin minggu pertama sebulan
7.45pm-9pm
Balai Islam, Kampung Tunku (berdekatan Masjid Kg Tunku dan SRK Kg Tunku)
Contact person: Dr Ezzat 012-2941571


Kuliah Tafsir Al-Quran by Ust Kariman
Setiap Jumaat
7.45pm-9pm
Balai Islam, Kampung Tunku (berdekatan Masjid Kg Tunku dan SRK Kg Tunku)
Contact person: Dr Ezzat 012-2941571

Kuliah Tafsir Al-Quran by Ust Kariman
Setiap Sabtu
4pm-5.30pm
Pusat Pengajian Islam (Darul Ta'lim), No44a Lrg Rahim Kajai 14, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur (bersebelahan AKUBEKAM)
Tel : 0377282393/ 0377275067
Fax : 0377288067
Web: www.islamiclearningcentre.com


Kuliah Aqidah (English) How to a good muslim
Setiap Ahad
Ustaz Hussein Yee
11am-12.30pm
Al-Khadeem Centre http://www.al-khaadem.com.my/
(in front of flat), Lot 1034, Jalan Cempaka, Sg Kayu Ara (near Mujahideen Mosque and uptown Damansara Utama) 10-15 minutes from UM and UIA PJ
Tel: Al-Khaadem Centre 03-77264146

Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang jadual bulanan kuliah di Surau Al-Muhajirin, Taman Sri Ukay, sila hubungi atau sms kepada Bro Norman 019-2723960.


Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang jadual mingguan program/kuliah An-Nida'' yang diadakan pada setiap hari Rabu malam khamis di Pejabat An-Nida', Taman Tun Dr Ismail (berhampiran Masjid At-Taqwa), sila hubungi atau sms kepada Pak Din 012-2820244 atau layari www.al-nidaa.com.my

Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang jadual bulanan/mingguan kuliah di Dewan, Kondominium Tropika Paradise, USJ 17, sila hubungi atau sms kepada Pn Zahariah 012-3076703

Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang jadual bulanan/mingguan program Ziarah dan Dakwah Masyarakat Orang Asli, sila hubungi atau sms kepada Ust Wahab 012-5325210 atau layari www.ummahaid.blogspot.com

Untuk mendapatkan maklumat terkini tentang jadual bulanan kuliah di Surau Al-Mawaddah, seksyen 7 Shah Alam dan Akademi Pengajian Al-Faqeh, Meru, Klang, sila hubungi atau sms kepada Bro Nawawi 012-6887715 atau layari http://an-nawawi.blogspot.com/

Bagi mendapatkan/membeli DVDs kuliah-kuliah, sila layari www.tekadmahir.com atau hubungi Bro Mus 019-2788208

Others useful website:
www.al-khaadem.com.my
www.drmaza.com
www.islamiclearningcentre.com
www.al-nidaa.com.my
www.al-ahkam.net
www.ahlimasjid.com
www.saifulislam.com
www.al-qayyim.net
www.hafizfirdaus.com
www.sultan.org
www.jihadunspun.com
www.islamicstate.org

JADUAL KULIAH DI AKADEMI AL-NIDAA' BANDAR TASIK SELATAN, KUALA LUMPURJADUAL KULIAH DI AKADEMI AL-NIDAA'
BANDAR TASIK SELATAN, KUALA LUMPUR11 JANUARI 2009 (AHAD) USTAZ SOFWAN BADRIE (AL-WALA' WAL BARA')12 JANUARI 2009 (ISNIN) USTAZ RASUL DAHRI www.rasuldahri.com (AQIDAH AHLUS SUNNAH)


18 JANUARI 2009 (AHAD) USTAZ AZAHARI MURAD (BULUGHUL MARAM)

19 JANUARI 2009 (ISNIN) USTAZ ZULKARNAIN (HADITS SAHIH MUSLIM)


25 JANUARI 2009 (AHAD) USTAZ SOFWAN BADRIE (TAFSIR QURAN)

KULIAH BERMULA SELEPAS SOLAT MAGHRIB.

UNTUK PERTANYAAN SILA HUBUNGI 012-3110819 (TUAN HJ MUZENI)

Video Anjuran Qunut Nazilah


Helping Muslims in Ghaza by Qunoot


Helping Muslims in Ghaza by Qunoot

(IslamWeb) Fatwa no. 87756

Allaah Says (what means): {Who is he that will lend to Allaah a goodly loan so that He may multiply it to him many times?…}[Quran 2:245]. Allaah also Says (what means): {O you who believe! Spend of what We have provided for you, before a Day comes when there will be no bargaining, nor friendship, nor intercession…..}[Quran 2:254]. Allaah further Says (what means): {…Believe in Allaah and His Messenger (Muhammad), and spend of that whereof He has made you trustees….}[Quran 57:7].

There are many Ahadeeth and verses on this subject. You can also pray for them that Allah may relieve their agony and sorrow, and save them from the condition they are in and grant them victory.

There is no harm for you to pray for them daily in Qunoot. Imaam Ahmad, may Allaah have mercy upon him, reported in the Musnad and Abu Dawud, may Allaah have mercy upon him, in the Sunan from Ibn Abbaas, may Allaah be pleased with him: "The Prophet, sallallaahu alayhi wa sallam, made Du'a Qunoot for a complete month in Thuhr, Asr, Maghrib, Ishaa and Fajr prayers, at the end of every prayer while standing up from Rukoo' at the last Rak'ah saying "Sami' Allaahu Limen Hamidah," then he would make a Du'a on the enemy, on the people of Bani Sulaym, Re'il, Thukwaan and Usayyah, and the people praying behind him would say "Ameen".

Allaah Knows best.

Fatwa answered by:The Fatwa Center at Islamweb


Question:

What is the best way to help the brothers and sisters in Ghaza? Do we have to recite qunoot in a daily prayer which is I heard a hadith that companions of prophet used to do qunoot in their five times prayer?


Fatwa:

A Muslim can help his suffering brothers – like the case of the people of Ghaza with money, medicine, clothes and so on. Allaah urged the believers to spend in good causes.

Wednesday, January 7, 2009

PEACEFUL DEMONSTRATION AT THE US EMBASSYPEACEFUL DEMONSTRATION AT THE US EMBASSY

COALITION OF MALAYSIAN NGOs AGAINST THE PERSECUTION OF PALESTINIANS (COMPLETE)
A – 2 – 6, Plaza Damas
60, jalan Sri Hartamas 1
Sri Hartamas, 50480
Kuala Lumpur


It is now over two weeks since the savage bombardment of the Gaza strip. Now reinforced with a full-fledged ground invasion, the Israeli forces continue their invasion of this already fragile and helpless land – one of the most densely populated areas on the planet, home to over a million people – despite international outrage and in defiance of all international humanitarian laws.

COMPLETE, a coalition of concerned NGOs was founded on the 5th of January as a direct consequence of this monstrosity.

Standing in solidarity against this barbarity, COMPLETE will be holding a peaceful demonstration and handing over of memorandum to the US Embassy.

Date: Friday, 9th January

Time: 2 pm

Location: Assembly outside Tabung Haji Complex. Jln Tun Razak
Walk to US Embassy
Address by COMPLETE representatives
Hand over of memorandum to US Embassy representative

Contact: Azra 016 209 4500 azrabanu@gmail.com

Attire: Dress in black, white or red colours and any other

Palestinian symbols (badges, scarves, t-shirts)


Please bring along relevant placards/banners/posters.

The time has come for us, as citizens of the world, as brothers and sisters in the human family, as conscientious individuals, to link hands across the divides of race, religion, and nationality, and to stand together against the tide of injustice and speak on behalf of the voiceless. It is our duty, our sacred responsibility, not only to humanity, but to ourselves.

Say - ENOUGH IS ENOUGH!

Khidmat Road Show/Ceramah PalestinPihak Pertubuhan Jemaah Islah Malaysia (JIM) Bersedia Utk Mengadakan Road Show/Ceramah Palestin Di Tempat Anda (Masjid / Surau / Pejabat)

Kandungan program
-ceramah dgn tayangan multimedia (1 1/2 hingga 2 jam)
-kutipan derma
-jualan buku berkaitan Palestin

Penceramah

-beberapa penceramah dari jim seperti Pengarah Pusat Kecemerlangan Palestin (Pace), Prof. Madya Dr. Hafidzi Mohd. Noor yang juga pensyarah di Fakulti Pertanian UPM.
-tiada bayaran

Seeloknya tuan rumah membuat promosi besar-besaran bagi menyedarkan ummat apa yg sedang berlaku di Palestin.

Waktu program

-pihak surau/masjid/pejabat tentukan
-waktu program yang sesuai ialah malam atau hujung minggu

Jika berminat hubungi pihak kami - cikgu azmi 012 - 259 0496

Website JIM: http://www.jim.org.my/

A/P Dr Hafidizi talking about Palestine

A/P Dr Hafidzi (lecturer from Faculty of Agriculture, UPM) talking about Palestine at TV3.

Renungan di Kala Umat Islam ditindas
Ketika umat Islam ditindas, dihina, dizalimi dan dibunuh di serata dunia khususnya ketika ini di Palestin, marilah kita merenung beberapa pesanan Rasulullah SAW berkaitan pembelaan seorang mukmin terhadap saudara seagama.

1- Kesempurnaan iman bergantung kepada sejauh mana kita inginkan perkara yang baik berlaku kepada saudara seagama sebagaimana ia berlaku kepada diri kita. Begitulah juga kita tidak mahu perkara yang buruk berlaku kepada diri kita atau diri mereka. Sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadith :
لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
Maksudnya: Tidak sempurna iman kamu sehinggalah dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukai untuk dirinya.
[HR: Al-Bukhari no.13 dan Muslim no.179]


2- Umat Islam diajar oleh Rasulullah SAW agar menjadi seperti satu jasad yang
turut sama merasai kesakitan mana-mana anggotanya sebagai petanda kesemuanya berada pada jasad yang sama.
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
Maksudnya: Perbandingan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, simpati dan belas ihsan mereka seumpama satu badan, apabila satu anggota sakit, seluruh badannya akan berjaga malam dan merasai sakit.
[HR: Al-Bukhari no.6011 dan Muslim no.6751)

3- Ganjaran berharga disediakan oleh Allah SWT apabila kita berusaha membebaskan saudara seagama kita daripada sebarang kesusahan dan kepayahan. Sabda Rasulullah SAW:
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
Maksudnya: Sesiapa yang membebaskan satu kesusahan daripada kesusahan dunia seorang mukmin, Allah SWT akan membebaskan untuknya satu kesusahan pada hari kiamat.
[HR: Muslim no.7028]


4- Tidak kira sama ada saudara kita dizalimi atau menzalimi, 'bantuan' yang selayaknya perlu dihulurkan. Renungkanlah hadith berikut:
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
Maksudnya: Bantulah saudaramu yang menzalimi atau dizalimi.
[HR: Al-Bukhari no.2443)
Membantu yang menzalimi dengan menghalangnya dari terus melakukan kezaliman dan membantu yang dizalimi agar mereka terbela.


5- Jangan fikir kecil atau besar sesuatu yang kita lakukan untuk membela saudara seagama kerana ia tetap bernilai di sisi Allah SWT. Perhatikan sabda Rasulullah SAW:
لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ
Maksudnya: Janganlah sekali-kali kamu memandang remeh sesuatu perkara kebaikan, walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria.
[HR: Muslim no.6857]


6- Jangan lupa berdoa untuk kebaikan mukminin seluruhnya kerana ini amat penting di kala tiada lagi daya dan usaha kecuali merayu kepada Tuhan Yang Esa. Jangan pula bersungut 'bilakah akan dikabulkan?'. Lihatlah sabda Nabi SAW:
يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلاَ أَوْ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى
Maksudnya: Dikabulkan untuk kamu doa selagi mana ia tidak gopoh, dia berkata: 'aku telah berdoa maka tidak dimakbulkan'.
[HR: Al-Bukhari no.6340 dan Muslim no.7110)

Petikan dari www.al-ahkam.net

Contoh Bacaan QUNUT NAZILAH

Contoh Bacaan QUNUT NAZILAH

SUmber: www.zaharuddin.net


Berikut adalah cadangan Qunut Nazilah dengan baris yang telah saya usahakan barisnya dan ertinya, agar boleh dibaca oleh orang ramai.


اللّهُمَّ إِنّا نَسْتَعِينُكَ وَنُؤمِنُ بِكَ ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ وَلاَ نَكْفُرُكَ ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُد ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِليكَ نَسْعَى وَنَحْفُد ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَك ، إِنَّ عَذَابَكَ الجَدَّ بِالكُفَّار مُلْحَق ، اللهم عَذِّبَ الكَفَرَةَ وَأهْلَ الكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ

Maksudnya : "Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan dariMU dan kami beriman denganMu, dan kami bertawakkal kepada Mu, dan kami memuja Mu dengan kebaikan dan kami tidak mengkufuriMU, Ya Allah hanya engkau yang kami sembah dan kepada Mu kami menunaikan solat dan bersujud, kepadaMu kami berusaha, kami mengharapkan rahmatMu dan kami takutkan azabMu, sesungguhnya azabMu yang pedih akan dikenakan kepada orang-orang yang kafir, Ya Allah azablah orang-orag kafir Ahli kitab yang menghalang-halangi dari jalanMU."


اللّهمّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا ، ونَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

اللّهمّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اِهْزِمْ اليَهُودَ الغَاصِبِيْنَ المحُتَلِّيْنَ، وَانْصُرْناَ عَلَيْهِمْ وَزَلْزِلْهُم. اللّهُمّ بَدِّدْ شَمْلَهُم وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ، و شَتِّتْ كَلِمَتَهُم , خَالِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِم، ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُم , وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ كَلْباً مِنْ كِلاَبِكَ يا قهار , يا جبار و يا مُنْتَقِمَ , اللهم أَنْزِلِ بِهِم بَأْسَكَ الَّذِيْ لا يَرُدُّ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِين.

Erti :
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menjadikan-Mu sebagai pendinding (kepada musuh2) kami, dan kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan mereka.


Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang menurunkan al-Kitab (al-Quran), dan wahai yang menjalankan awan, dan wahai yang menghancurkan tentera al-Ahzab, hancurkanlah Yahudi perampas dan penjajah dan bantulah kami ke atas mereka dan goyankanlah mereka.

Wahai Tuhan kami, binasakanlah kesempurnaan mereka, dan pecah-belahkanlah jemaah/kesatuan mereka, dan gagapkanlah perkataan mereka (melalutkan kereka), pecah belahkanlah hati-hati mereka, goyahkanlah pendirian mereka, dan hantarkanlah anjing ke atas mereka dari anjing-anjing suruhanMu, wahai Tuhan Yang Maha Gagah Perkasa, wahai Tuhan Yang Maha Berani, wahai Tuhan Yang Maha Berdendam, wahai Allah tuhan kami, turunkanlah ke atas mereka kemarahan dan kesakitan dariMu yang tidak mampu ditolak oleh kaum yang berdosa.


اللهم اُنْصُرِ المُسْلِمِيْنَ وَالمُجَاهِدِينَ عَلىْ اليَهُود..اللّهم انْصُرْناَ عَلَيْهِم فِي كُلِّ مَكَانٍ..اللّهمّ أَرِناَ فِيْهِمْ عَجَائِبَ قُدْرَتِكَ .. اللّهمّ أًحْصِهِمْ عَدَداً وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً وَلاَ تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً..اللّهمّ اجْعَلْهُمْ غَنِيْمَةً لِلْمُسْلِمِيْن..اللّهمّ اجْعَلْ سِلاَحَهُمْ فِي صُدُوْرِهِمْ وَكَيْدِهِمْ فِي نُحُورِهِمْ وَتَدْبِيْرِهِمْ تَدْمِيْراً لهَمُ , اللّهمّ اْجْعَلْ الملائكةَ تُعِيْنُ المسلمين ..اللّهمّ سَدِّدْ رَمْيَهُمْ .. اللّهمّ سَدِّدْ رَصَاصَهُمْ

Erti : Ya Allah, bantulah muslimin dan pejuang Islam dalam petempurannya dengan Yahudi, Ya Allah bantulah kami untuk mengalahkan mereka di mana-mana sahaja, Ya Allah tunjukkanlah kepada mereka keajaiban kuasaMu, Ya Allah jadikanlah mereka boleh dibilang, dan bunuhlah mereka sebinasanya, dan janganlah engkau lepaskan mereka walau seorang. Ya Allah jadikanlah senjata dan harta mereka sebagai harta rampasan di tangan kaum Muslim, Ya Allah jadikanlah senjata mereka mengenai dada mereka sendiri, dan helah mereka mengenai tengkuk mereka, dan perancangan mereka penghancur mereka sendiri, Ya Allah jadikanlah para Malaikat membantu kaum Muslimin, Ya Allah tepatkanlah tembakan dan lontaran mereka


اللّهمّ أَهْلِكْهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ إِرَمَ وَعَاد ... اللّهمّ صُبَّ عَلَيْهِمْ سَوْطَ عَذَابِ فَإِنَّهُمْ أَفْسَدُوْا فِي البِلاَدِ وَقَتَلُوْا العِبَادَ , اللهم انصُرْ إِخْوَانَناَ فِي لُبْناَن وَفِلَسْطِين وَافغانستان والعراق وَجَمِيْعِ بِلاَدِ المسلمين

Erti : Ya Allah hancurkanlah mereka sebagaimana engkau mengahncur kaum Iram dan ‘Ad , Ya Allah palulah mereka dengan paluan azaz kerana mereka telah melakukan kerosakan dalam negara dan membunuh para hambaMu. Ya Allah bantulah saudara kami di LUbnan, Palestin, Afghanistan, Iraq dan seluruh negara umat Islam.

All-Out War Against CIVILIANSMore info? http://www.stopwar.org.uk/

Emergency national demonstration: Saturday 10 January


More info? http://www.alwahy.com/

Palestin: Tanggungjawab Persaudaraan Dan Kemanusiaan


Oleh: Dr. Mohd Asri Zainul Abidin
Sumber: http://drmaza.com/


Oleh: Bro Maszlee Malik
Sumber: http://maszleemalik.blogspot.com

SUara Peduli Palestin
More info? http://palestinkini.info/

Tuesday, January 6, 2009

Milikilah cita2 yg tinggi


Kata Ibn Qayyim:

Cita2 yg tinggi adalah lambang kejayaan seseorang,


Cita2 yg rendah adalah lambang kegagalannya..

Orang2 yg mempunyai cita2 yg tinggi laksana burung helang yg terbang tinggi, ia tidak akan turun melainkan ia nampak akan tujuannya, juga, semakin tinggi ia terbang, semakin jauhlah dari hal2 yg dapat menggagalkannya”

[Madarij as-Saalikin, 3:172]

Source: http://thtl.wordpress.com/category/catatan/

Monday, January 5, 2009

Slaughter in Gaza - What Can You Do?Slaughter in Gaza - What Can You Do?

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful

Question:

What can we do about the slaughter of Muslims in Palestine and around the world?

What is our stance concerning the slaughter of Muslims in Palestine and other parts of the world that is happening right now, where houses are being destroyed, farms are being wrecked, children are being killed, the wounded are being detained in the streets, houses are being bombarded and people are being prevented by the Jews and others, from buying the food and drink that they need? What can I, as a Muslim, do?

Answer:

Praise be to Allaah.

1.. You have to make du’aa’, and recite du’a’ al-qunoot in your salaah (prayer).

2. Collect charity and send it through trustworthy channels.

3. Support the weak and oppressed in all ways, including the media and the internet.

4. Get scholars, daa’iyahs, khateebs and writers to explain the oppression that is happening and the negligence on the part of the ummah, and to mobilize the ummah to defend the holy places.

5. Check on one’s own intentions with regard to fighting for the sake of Allaah, and see whether he is applying the hadeeth of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): “Whoever dies without having fought for the sake of Allaah or having had the intention of doing so, has died following one of the branches of hypocrisy.” (Saheeh Muslim, no. 3533)


6. Pursuing all the means of building up material and moral strength, in preparation for meeting the enemy (in battle).

7. Reminding oneself and others of the virtues of martyrdom for the sake of Allaah and studying the rulings on jihad, and not having an attachment to this world.

8. Doing as much damage as possible to the enemies who are in a state of war with us, by boycotting their products, attacking them verbally and in writing to humiliate and annoy them, and to point out their kufr and shirk, and their insults to Allaah, His Messenger and the believers, publishing as much as possible in the audio-visual and print media about this serious topic whilst also connecting that to Islamic belief and the words of Allaah and His Messenger,

We ask Allaah the Exalted and All-Powerful to support His religion and cause His word to prevail.
Source: islamQA
fatwa NO.21284

Friday, January 2, 2009

Let Us Do Something for the Palestinianssalam all,

Brother Adnan of Muslim Professionals Forum is spearheading an initiattive to create awareness on the Palestinian issue among the general public.

A Palestine Awareness Day is planned for Sunday, 18th January, 2009.


We have to strike while its hot & can't leave it to later.


This is a call to join this cause. We need your help. It will be an intensive 2 weeks & everyone will have to work very hard, under the excellent direction of Adnan.

Please tell others about this & come in droves.


This is the least we should do.

Details of meeting:

Date: Monday, 5th January, 2009
Time: 8.30 pm
Place: Songket Room, 1st Floor, Damansara Specialist Hospital
Agenda: Palestinian Awareness Day
RSVP: Azra - azrabanu@gmail.com or 016 209 4500

Call me if you have any queries, & please don't forget to tell others.

From,
azra

Kuliah Sheikh Hussein Yee di PJ

Kuliah Aqidah (English)
Title: How to a good muslim
Setiap Ahad
Ustaz Hussein Yee
11am-12.30pm
Al-Khadeem Centre http://www.al-khaadem.com.my/
(in front of flat), Lot 1034, Jalan Cempaka, Sg Kayu Ara (near Mujahideen Mosque and uptown Damansara Utama) 10-15 minutes from UM and UIA PJ
Tel: Al-Khaadem Centre 03-77264146Setiap Isnin
By Ustaz Hussein Yee
After isya' - 10.15 pm
Al-Khadeem Centre http://www.al-khaadem.com.my/
(in front of flat), Lot 1034, Jalan Cempaka, Sg Kayu Ara (near Mujahideen Mosque and uptown Damansara Utama) 10-15 minutes from UM and UIA PJ
Tel: Al-Khaadem Centre 03-77264146

Boycott Israel CampaignLayari: http://www.inminds.co.uk/boycott-israel.php