Wednesday, October 22, 2008

Al-fikrah.netMOre info? http://www.al-fikrah.net/

Sesungguhnya seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka kalimah itu boleh mencampakkannya di dalam Neraka lebih sejauh antara timur dan barat. (HR. Bukhari)

No comments: