Tuesday, October 14, 2008

Kelab Minda TajdidTujuan Penubuhan Kelab:

1. Untuk melaksanakan tanggungjawab bantu-membantu dalam menyebarkan mesej Islam yang indah kepada masyarakat muslim dan non-muslim. Ia selaras dengan arahan Allah dan RasulNya agar setiap kita tolong-menolong demi kebaikan dan menyampaikan risalah Islam yang sebenar.
2. Menjadi saluran ilmu dan idea antara sesama ahli ke arah pembinaan minda dan jiwa.
3. Memanfaatkan kelebihan setiap ahli dalam melaksanakan tugasan menyampaikan kebenaran dan ilmu.
4. Mengeratkan ukhuwwah sesama ahli supaya dapat kenal mengenal dan bantu membantu antara satu sama lain.

Layari www.drmaza.com

No comments: